Cổ Đông Sáng Lập Là Gì? Quyền Lợi Và Nghĩa Vụ Cổ Đông

Kế Toán Đại Tín Bình Dương

- 8h AM - 5h PM

- Thứ 2 đến thứ 7

 

Hotline hỗ trợ
02747300301 - 0908545578

Cổ Đông Sáng Lập Là Gì? Quyền Lợi Và Nghĩa Vụ Cổ Đông

Ngày đăng: 09/01/2023

  Bài viết này dành cho những ai đang thắc mắc cổ đông sáng lập là gì? Những quyền lợi mà cổ đông sáng lập được hưởng cùng nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông sẽ được Kế Toán Đại Tín Bình Dương giải đáp chi tiết ngay sau đây.

  co dong sang lap la gi

  Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay. Và cổ đông sáng lập chính là cổ đông sở hữu ít nhất một phần cổ phần phổ thông và có tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Vậy hãy cùng Kế Toán Đại Tín Bình Dương tìm hiểu chi tiết Cổ đông sáng lập là gì, quyền lợi của cổ đông sáng lập và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông ngay sau đây.

  Cổ đông sáng lập là gì

  Theo Khoản 4 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 quy định, “Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.”

  Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập. Công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập. 

  Trong trường hợp này, Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc các cổ đông phổ thông của công ty đó. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

  Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác. Sau khi chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó.

  Quyền lợi của cổ đông sáng lập

  quyen loi co dong sang lap

  Hãy cùng Kế Toán Đại Tín Bình Dương tìm hiểu ngay quyền lợi của các cổ đông sáng lập ngay sau đây:

  • Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết.
  • Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ do Điều lệ công ty quy định. Do đó, Cổ đông sáng lập có số phiếu biểu quyết cao hơn so với các cổ đông phổ thông khác.
  • Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  • Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty;
  • Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;
  • Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  • Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.
  • Quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
  • Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 3 năm kể từ ngày công ty nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

  Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

  nghia vu co dong sang lap

  Tương tự như quyền lợi, các cổ đông sáng lập của công ty cổ phần sẽ cần thực hiện các nghĩa vụ giống như cổ đông phổ thông như:

  • Cổ đông sáng lập không được chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết cho người khác.
  • Cổ đông sáng lập bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình.
  • Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.
  • Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức.
  • Tuân thủ Điều lệ công ty và quy chế quản lý nội bộ của công ty.
  • Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
  • Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật.

   

  ĐỌC THÊM:

   

  Hy vọng những thông tin mà Kế Toán Đại Tín Bình Dương đã chia sẻ phía trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Cổ đông sáng lập là gì cũng như các quyền lợi và nghĩa vụ phải thực hiện. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì hay có cần tư vấn pháp lý các dịch vụ thành lập công ty cổ phần thì đừng ngần ngại mà liên hệ ngay cho chúng tôi qua hotline 0908545578 để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất nhé

  Zalo
  Hotline