Cổ Phần Phổ Thông Là Gì? Lợi Ích Và Rủi Ro Của Công Ty

Kế Toán Đại Tín Bình Dương

- 8h AM - 5h PM

- Thứ 2 đến thứ 7

 

Hotline hỗ trợ
02747300301 - 0908545578

Cổ Phần Phổ Thông Là Gì? Lợi Ích Và Rủi Ro Của Công Ty

Ngày đăng: 09/01/2023

  Có phải bạn đang tìm hiểu Cổ phần phổ thông là gì không? Đâu là đặc điểm của cổ phần phổ thông? Các cổ đông tham gia sẽ có quyền và thực hiện nghĩa vụ gì? Nếu câu trả lời là có thì hãy cùng Kế Toán Đại Tín Bình Dương tìm hiểu ngay sau đây nhé!

  co phan pho thong la gi

  Cổ phần là một trong những vấn đề pháp lý cốt lõi và chủ yếu của một công ty cổ phần, được phân chia dựa trên vốn điều lệ của doanh nghiệp. Vậy bạn đã hiểu rõ Cổ phần phổ thông là gì chưa? Bạn muốn tìm hiểu các loại cổ phần cùng quyền lợi cơ bản của cổ phần phổ thông? Tất cả sẽ được Kế Toán Đại Tín Bình Dương giải đáp chi tiết ngay sau đây. Mau đón xem nhé!

  Cổ phần phổ thông là gì 

  Cổ phần phổ thông có tên tiếng anh là Ordinary shares. Theo quy định tại khoản 1 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020, Cổ phần phổ thông có thể hiểu là loại cổ phần bắt buộc phải có trong một công ty cổ phần và được phân chia dựa trên vốn điều lệ của doanh nghiệp.

  Cổ phần mang bản chất là tài sản được thể hiện bằng cổ phiếu và người sở hữu cổ phần phổ thông được gọi là cổ đông phổ thông. Các cổ đông được quyền quyết định, biểu quyết những vấn đề quan trọng liên quan đến công ty cổ phần và hưởng cổ tức theo kết quả kinh doanh theo quy định và Điều lệ công ty.

  Đặc điểm cổ phần phổ thông 

  dac diem co phan pho thong

  Sau đây là một số đặc điểm của loại cổ phần phổ thông như sau:

  • Bắt buộc phải có trong công ty cổ phần;
  • Cổ đông sáng lập phải cùng đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp;
  • Cổ phần phổ thông được phát hành rộng rãi ra thị trường;
  • Nhà đầu tư có thể sở hữu cổ phần phổ thông trên thị trường sơ cấp (phát hành lần đầu) hoặc thị trường thứ cấp (mua bán trên thị trường chứng khoán hoặc chuyển nhượng, thừa kế,… ).
  • Được ấn định theo luật, mức giá của cổ phần phổ thông là 10.000 đồng/ cổ phần;
  • Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi nhưng  ngược lại cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
  • Với mỗi cổ phần phổ thông sẽ có 1 phiếu biểu quyết;
  • Cổ phần phổ thông được dùng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết được gọi là cổ phần phổ thông cơ sở;
  • Cổ phần phổ thông có khả năng sinh lời hơn hầu hết các loại chứng khoán khác bao gồm cả trái phiếu.

  Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

  Theo Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

  Quyền của các cổ đông phổ thông:

  • Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
  • Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  • Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty;
  • Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 của Luật Doanh nghiệp 2020 và quy định khác của pháp luật có liên quan;
  • Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;
  • Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  • Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty

  Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông:

  • Thanh toán đúng hạn và đầy đủ số cổ phần đã cam kết mua;
  • Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty;
  • Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị
  • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật và Điều lệ công ty.

  Lợi ích và rủi ro cho công ty cổ phần

  loi ich va rui ro cua cong ty co phan

  Hãy cùng Kế Toán Đại Tín Bình Dương tìm hiểu chi tiết lợi ích và rủi ro cho công ty cổ phần ngay sau đây:

  Lợi ích của công ty cổ phần:

  • Tăng nguồn vốn cho công ty: Khi công ty cổ phần phát hành cổ phần phổ thông nhằm mục đích huy động vốn để tập trung phát triển kinh doanh, sản xuất, mở rộng thị trường.
  • Thu hút nhà đầu tư: Gây dựng hình ảnh công ty tiềm năng phát triển lâu dài đến các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

  Rủi ro của công ty cổ phần:

  • Khi phát hành quá nhiều cổ phần phổ thông sẽ khiến cho việc quản lý, điều hành công ty trở nên khó khăn hơn do quá nhiều người sở hữu, dễ xảy ra xung đột lợi ích giữa các cổ đông và sự chi phối hoạt động công ty.
  • Khó khăn trong việc đưa ra quyết định do phải thông báo thông qua Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông làm cho doanh nghiệp dễ bỏ qua các cơ hội kinh doanh
  • Khả năng bảo mật còn hạn chế.

   

  CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

   

  Vậy là tất tần tật thắc mắc liên quan đến Cổ phần phổ thông là gì, đặc điểm, lợi ích và rủi ro mà công ty cổ phần sẽ gặp phải đã được Kế Toán Đại Tín Bình Dương giải đáp chi tiết ngay tại bài viết trên. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì hay hỗ trợ các vấn đề pháp lý, giảm thiểu rủi ro trong quá trình kinh doanh thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0908545578 để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất nhé!

  Zalo
  Hotline