Thực Hiện Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần

Kế Toán Đại Tín Bình Dương

- 8h AM - 5h PM

- Thứ 2 đến thứ 7

 

Hotline hỗ trợ
02747300301 - 0908545578

Thực Hiện Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần

Ngày đăng: 20/12/2022

  Có phải bạn đang tìm hiểu cách làm hồ sơ, thủ tục Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần đúng không? Nếu câu trả lời là có thì đây đích thị là bài viết dành riêng cho bạn, hãy cùng Kế Toán Đại Tín Bình Dương tìm hiểu chi tiết ngay sau đây nhé!

  giam von dieu le cong ty co phan

  Vốn điều lệ của công ty cổ phần chính là tống giá trị các loại cổ phần mà doanh nghiệp đã đăng ký mua và ghi trong điều lệ công ty. Trong một số trường hợp công ty cần Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần thì cần phải thực hiện như thế nào? Theo Luật Doanh nghiệp 2014 đã có những quy định nào khi thay đổi vốn điều lệ? Tất cả những thắc mắc trên sẽ được Kế Toán Đại Tín Bình Dương giải đáp cụ thể ngay tại bài viết sau đây. Đón xem ngay nhé!

  Thủ tục giảm Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần 

  thu tuc giam von dieu le

  Để có thể thực hiện thủ tục Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần bạn cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và thực hiện đúng các quy trình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cùng Kế Toán Đại Tín Bình Dương tìm hiểu ngay nhé!

  Chuẩn bị hồ sơ giảm vốn điều lệ

  Các công ty cổ phần, hợp danh khi thay đổi vốn điều lệ cần gửi hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh tại địa phương nơi đặt trụ sở chính. Theo khoản 1 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, đã quy định về hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp như sau:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
  • Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;
  • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn theo quy định của Luật Đầu tư.
  • Danh sách thành viên công ty trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn. Các danh sách phải bao gồm chữ ký của các thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ . Báo cáo tài chính phải đảm bảo tiền mặt đủ để hoàn trả vốn góp cho cổ đông, cũng như đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần;
  • Giấy ủy quyền khi người đại diện pháp luật không thể trực tiếp thực hiện;
  • Bản sao chứng thực CMND/CCCD/hộ chiếu người được ủy quyền.

  Quy trình thực hiện Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần 

  Quy trình thực hiện thủ tục Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần qua 3 bước:

  1. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần: Doanh nghiệp sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thay đổi vốn điều lệ sẽ tiến hành nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hay nộp hồ sơ online tại Cổng thông tin quốc gia theo địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn.
   Sau thời hạn giải quyết trong vòng 3 ngày doanh nghiệp sẽ được thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ và nhận 2 loại giấy chứng nhận sau:
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hiện nay chỉ còn 04 nội dung là: Tên công ty; Địa chỉ trụ sở; Vốn điều lệ; Người đại diện theo pháp luật;
  • Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Bao gồm các nội dung: Ngành nghề kinh doanh; Thông tin đăng ký thuế; Danh sách cổ đông sáng lập; Thông tin về người quản lý doanh nghiệp.
  1. Công bố thông tin thay đổi giảm vốn điều lệ trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia: Bạn cần thực hiện thay đổi giảm vốn điều lệ trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi. Sau khi công bố, doanh nghiệp sẽ nhận Giấy Biên nhận công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.
  2. Kê khai mẫu 08, Tờ khai thuế môn bài: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 126/2020 NĐ-CP, với trường hợp doanh nghiệp giảm vốn làm giảm mức thuế môn bài thì bạn cần thực hiện thủ tục sau đây chậm nhất là vào ngày 30/1 năm sau:
  • Kê khai và nộp mẫu 08-MST;
  • Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung.

  Các trường hợp giảm vốn điều lệ

  truong hop giam von dieu le

  Cùng Kế Toán Đại Tín Bình Dương tìm hiểu các trường hợp công ty cổ phần được giảm vốn điều lệ theo Khoản 5 Điều 112 Luật Doanh Nghiệp 2020 nhé!

  Doanh nghiệp hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông

  Theo Điểm a Khoản 5 Điều 112 Luật doanh nghiệp 2020, quy định công ty hoàn trả một phần vốn điều lệ cho Đại hội đồng cổ đông sẽ được thực hiện giảm vốn điều lệ “Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;”

  Doanh nghiệp mua lại cổ phần đã bán

  Việc giảm vốn điều lệ khi doanh nghiệp mua lại cổ phần đã phát hành được chia thành các trường hợp sau đây:

  • Doanh nghiệp mua lại cổ phần đã phát hành theo yêu cầu của cổ đông
   Theo Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định trường hợp công ty mua lại cổ phần đã phát hành theo yêu cầu của cổ đông:

  Cổ đông biểu quyết không thông qua nghị quyết tổ chức lại, thay đổi quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ công ty, doanh nghiệp có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình bằng văn bản nêu đầy đủ tên, địa chỉ, số lượng cổ phần, giá dự định và lý do. Sau đó gửi đến công ty trong vòng 10 ngày chờ Đại hội đồng cổ đông thông qua.

  Công ty mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông theo giá thị trường hay giá theo quy định tại Điều lệ công ty trong 90 ngày kể từ ngày yêu cầu. Với trường hợp không thỏa thuận được thì các bên liên quan sẽ tổ chức thẩm định giá có ít nhất 3 tổ chức thẩm định.

  • Doanh nghiệp mua lại cổ phần theo quyết định của công ty: Theo Điều 133 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp mua lại cổ phần theo quyết định của công ty như sau:
   Doanh nghiệp có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông và một hay toàn bộ cổ phần ưu đãi đã bán.
   Doanh nghiệp mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ sở hữu của họ trong công ty. Và các quyết định mua lại phải được thông báo với tất cả cổ đông trong vòng 30 ngày kể từ ngày được thông qua đồng thời các cổ đông đồng ý bán lại cổ phần cần gửi văn bản đồng ý bán trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo.
   Doanh nghiệp chỉ thanh toán cổ phần mua lại theo Điều 132 Điều 133 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định sau khi thanh toán cổ phần vẫn đảm bảo thanh toán đủ khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
   Doanh nghiệp đăng ký giảm vốn điều lệ tương ứng với mệnh giá cổ phần mua lại trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn tất thanh toán.
  • Cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn: Theo Điểm a khoản 3 Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “ Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;”

  Một số lưu ý khi tiến hành làm thủ tục

  Một số lưu ý bạn cần biết khi tiến hành làm thủ tục Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần:

  1. Theo Điều 25 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP, trường hợp quá thời hạn quy định mà công ty chưa thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ thì sẽ bị xử phạt hành chính như sau:
  • Quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày: Phạt từ 1 triệu đến 5 triệu đồng;
  • Quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày: Phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng;
  • Quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên: Phạt từ 10 triệu đến 15 triệu đồng.
  1. Công ty cần thông báo cho cơ quan liên quan khi thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng đã ký.
  2. Doanh nghiệp cần đảm bảo thanh toán đủ nợ và các khoản chi phí sau khi hoàn tất thanh toán cổ phần cho các Đại cổ đông.

   

  XEM NGAY:

   

  Kế Toán Đại Tín Bình Dương đã cung cấp tất tần tật mọi thông tin liên quan đến Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần đến bạn. Hy vọng những hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ sẽ giúp cho bạn dễ dàng hơn khi tiến hành quy trình giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì hay cần hỗ trợ pháp lý khi thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ diễn ra nhanh chóng với các nghiệp vụ chuyên nghiệp hơn thì đừng ngần ngại mà liên hệ ngay cho Kế Toán Đại Tín Bình Dương qua hotline 0908545578 để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất nhé!

  Zalo
  Hotline