Cổ Tức Là Gì? Các Hình Thức Chi Trả Và Quy Trình Chi Trả

Kế Toán Đại Tín Bình Dương

- 8h AM - 5h PM

- Thứ 2 đến thứ 7

 

Hotline hỗ trợ
02747300301 - 0908545578

Cổ Tức Là Gì? Các Hình Thức Chi Trả Và Quy Trình Chi Trả

Ngày đăng: 06/01/2023

   Bạn đã hiểu rõ cổ tức là gì chưa? Đâu là các trường hợp trả cổ tức cho cổ đông, các hình thức chi trả cổ tức như thế nào? Mọi thông tin chi tiết sẽ được Kế Toán Đại Tín Bình Dương giải đáp ngay sau đây, cùng đón xem nhé!

  co tuc la gi

  Cổ tức chính là khoản lợi nhuận ròng được trả cho các cổ đông bằng tiền mặt hoặc tài sản khác. Đối với các nhà đầu tư mới việc tìm hiểu cách chi trả cổ tức khi bắt đầu giao dịch là điều cực kỳ quan trọng vì sẽ giúp bạn hoạch định chiến lược đầu tư dễ dàng hơn. 

  Vậy bạn đã hiểu rõ Cổ tức là gì chưa? Công ty sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu hay tiền mặt? Cách chi trả cổ tức diễn ra như thế nào? Hãy cùng Kế Toán Đại Tín Bình Dương tìm hiểu câu trả lời cho tất cả vấn đề trên tại bài viết ngay sau đây nhé!

  Cổ tức là gì 

  Theo khoản 5 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định “Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác.” Trong đó phần lợi nhuận ròng chính là số tiền từ tổng doanh thu trừ đi các khoản chi phí và thuế. 

  Một phần lợi nhuận của hoạt động kinh doanh, sản xuất sẽ được giữ lại để đầu từ, trích quỹ dự phòng gọi là lợi nhuận giữ lại. Phần còn lại sẽ được chi trả cho các cổ đông, hiện nay có 2 loại cổ tức phổ biến như:

  • Cổ tức cổ phiếu phổ thông: Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ về thuế và tài chính khác, doanh nghiệp sẽ chi trả một phần lợi nhuận ròng của công ty theo quy định.
  • Cổ tức cổ phiếu ưu đãi: Tùy theo loại hình cổ phiếu ưu đãi mà các cổ đông sẽ được ưu tiên nhận mức phần trăm cổ tức cao hơn cổ tức phổ thông và hưởng các quyền lợi khác.

  Theo Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp trả cổ tức trái với quy định thì các cổ đông phải hoàn trả cho công ty toàn bộ số tiền, tài sản khác đã nhận. Đội với trường hợp cổ đông không đồng ý hoàn trả thì tất cả thành viên Hội đồng quản trị sẽ cùng chịu trách nhiệm liên đới về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho cổ đông mà chưa được hoàn lại.

  Hội đồng quản trị

  Hội đồng quản trị phải lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức và xác định mức cổ tức quy đổi từng phần, thời hạn, hình thức trả chậm 30 ngày trước mỗi kỳ trả cổ tức. Các thông báo trả cổ tức phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ đã được đăng ký của tất cả cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi trả cổ tức.

  Thông báo sẽ bao gồm:

  • Họ tên doanh nghiệp;
  • Họ tên cổ đông;
  • Địa chỉ thường trú;
  • Quốc tịch;
  • Căn cước công dân;
  • Hộ chiếu hay chứng thực cá nhân hợp pháp;
  • Số quyết định thành lập;
  • Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông;
  • Họ, tên và chữ ký xác nhận của Chủ tịch hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật.

  Trường hợp các cổ đông chuyển nhượng cổ phần điểm kết thúc lập của mình trong thời gian giữa danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ doanh nghiệp.

  Các hình thức chi trả cổ tức

  cac hinh thuc chi tra co tuc

  Theo khoản 3, Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020 đã quy định về việc trả cổ tức,“Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và theo các phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật.”

  Bạn có thể hiểu đơn giản đó là các công ty hiện nay đang áp dụng hình thức chi trả cổ tức phổ biến như trả cổ tức bằng cổ phiếu, tiền mặt hay các tài sản khác có giá trị tương đương theo Điều lệ của công ty

  Bằng tiền mặt

  Đối với hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt công ty cần hoàn trả bằng đơn vị VNĐ thông qua hình thức chuyển khoản, séc, ghi vào tài khoản chứng khoán của cổ đông hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ liên hệ hoặc địa chỉ thường trú thông qua bưu điện.

  Thông thường các công ty công bố tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt thì số cổ tức đó được tính trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ và không được tính theo giá thị trường.

  Bằng cổ phần

  Khi công ty tiến hành chi trả cổ tức bằng cổ phần, bạn cần hiểu rằng công ty cần giữ lợi nhuận để tiếp tục các dự án đầu tư phát triển, mở rộng kinh doanh. Họ có thể sử dụng cổ phiếu đã phát hành (zero-cost) hay cổ phiếu quỹ (nếu có) để chi trả cho các cổ đông.

  Theo quy định tại Điều 123, 124, 125 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định công ty thực hiện chi trả bằng cổ phiếu không cần làm thủ tục phát hành mới, chào bán mà chỉ cần làm các thủ tục tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phiếu trả cổ tức trong vòng 10 ngày kể từ ngày thanh toán cổ tức.

  Bằng tài sản khác theo quy định tại Điều lệ công ty

  Hình thức này không được phổ biến rộng rãi như hai hình thức trên, tuy nhiên tùy vào quy định tại Điều lệ của mỗi doanh nghiệp mà có thêm hình thức chi trả này. Các tài sản công ty bao gồm các sản phẩm tồn kho, cổ phiếu của công ty khác mà công ty đang sở hữu.

  Quy trình chi trả cổ tức

  quy trinh chi tra co tuc

  Theo điểm b khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị có quyền kiến nghị mức cổ tức được trả.

  Theo khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020, quy trình công ty chi trả cổ tức cho cổ đông như sau:

  1. Hội đồng quản trị sẽ kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức.
  2. Đại hội đồng cổ đông tiến hành cuộc họp thường niên để xem xét phương án trả cổ tức, quyết định mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại.
  3. Sau khi ấn định thời gian trả cổ tức, Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức.
  4. Gửi thông báo về việc trả cổ tức tới các cổ đông. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.
  5. Chi trả cổ tức. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

  Tại sao khi chia cổ tức thì giá lại điều chỉnh giảm

  Khi các nhà đầu tư mua cổ phiếu là để tạo lợi nhuận thông qua việc nhận cổ tức và tăng giá cổ phiếu. Khi giá cổ phiếu không điều chỉnh giảm sau chia cổ tức thì ngày càng gần ngày chia cổ tức những người giữ cổ phiếu sẽ không muốn bán để có thể nhận được cổ tức và sau ngày tiến hành chia cổ tức các nhà đầu tư lại thực hiện bán cổ phiếu.

  Điều này sẽ làm mất cân đối cung cầu, làm mất tính thanh khoản và gây ra sự biến động giá lớn. Khi chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1, 2:1 sẽ xảy ra tình trạng thanh khoản lặng tăm. Vì vậy để đảm bảo tính công bằng cho cả người mua và người bán vào ngày chi cổ tức thì cần bắt buộc điều chỉnh giảm theo đúng tỷ lệ nhận cổ tức.

  Đối với trường hợp phát hành cổ phiếu lớn hơn thị giá, thì giá điều chỉnh sẽ không đổi.

  Ưu và nhược điểm của cổ tức

  Hãy cùng Kế Toán Đại Tín Bình Dương tìm hiểu ưu nhược điểm khi chi trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu ngay sau đây:

   

  Ưu điểm

  Nhược điểm

  Trả bằng tiền mặt 

  • Các nhà đầu tư sẽ được nhận tiền trực tiếp, mang đến cảm giác chắc chắn về lợi nhuận khi đầu tư. Thu hút nhiều nhà đầu tư mang phòng thủ, thích tính đảm bảo hơn những cơ hội không chắc chắn.
  • Đây là minh chứng cho thấy công ty có dòng tiền vững mạnh, tự do và hoạt động kinh doanh thuận lợi, an toàn khi đầu tư, minh bạch.
  • Cổ đông phải chịu thuế 2 lần gồm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 20-22% và thuế thu nhập cá nhân phát sinh là 5%.
  • Làm giảm lượng tiền trong doanh nghiệp, gây thiếu hụt tiền để mở rộng kinh doanh, ảnh hưởng đến sự phát triển. Dễ gặp khó khăn khi không thể xoay chuyển dòng tiền.
  • Lượng cổ phần giữ lại giảm, khiến quỹ dự phòng giảm.

  Trả bằng cổ phiếu hay cổ phiếu thưởng

  • Không cần trả thuế thu nhập như khi nhận cổ tức bằng tiền mặt.
  • Công ty có thể giữ lại tiền để khắc phục khó khăn, mở rộng phát triển, thực hiện các dự án trong tương lai của doanh nghiệp, mang lại lợi nhuận lâu dài cho các cổ đông.
  • Làm tăng tính thanh khoản thị trường, giảm rủi ro thanh khoản từ đó giảm thị giá giúp nhà đầu tư mới khác dễ dàng mua cổ phiếu.
  • Vốn hóa không đổi tuy nhiên các nhà đầu tư cần chờ 2 – 3 tháng cổ phiếu mới phát hành, làm chậm khả năng mua bán.
  • Đây là biện pháp hợp thức hóa chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp có vấn đề về dòng tiền, đầu tư không tạo lợi nhuận.

  Tùy theo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp mà bạn cân nhắc hình thức công ty trả cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu vì mỗi hình thức đều sẽ có những ưu nhược điểm riêng. Nếu đã tìm hiểu kỹ thông tin về khả năng phát triển trong tương lai và có lòng tin vào doanh nghiệp thì bạn nên lựa chọn nhận cổ tức bằng cổ phiếu có lợi.

   

  XEM THÊM:

   

  Vậy là Kế Toán Đại Tín Bình Dương đã giải đáp cụ thể cho câu hỏi Cổ tức là gì, các trường hợp trả cổ tức cho cổ đông, các hình thức chi trả cổ tức như thế nào tại bài viết trên. Và nếu như bạn muốn đầu tư cổ phiếu theo cổ tức thì cần tìm hiểu chi tiết các thông tin về ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên để dễ dàng nắm bắt thị trường, xu hướng tăng trưởng giúp bạn ra chiến lược tốt nhất nhé. 

  Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì hay có cần hỗ trợ các vấn đề pháp lý về chi trả cổ tức hãy liên hệ ngay cho chúng tôi qua hotline 0908545578 để được tư vấn 24/7 nhé! 

  Zalo
  Hotline