Các Loại Cổ Phần Trong Công Ty Cổ Phần Từ A Đến Z

Kế Toán Đại Tín Bình Dương

- 8h AM - 5h PM

- Thứ 2 đến thứ 7

 

Hotline hỗ trợ
02747300301 - 0908545578

Các Loại Cổ Phần Trong Công Ty Cổ Phần Từ A Đến Z

Ngày đăng: 15/12/2022

  Nếu bạn đang tìm hiểu cổ phần và Các loại cổ phần trong công ty cổ phần thì đây đích thị là bài viết dành riêng cho bạn. Mọi thông tin chi tiết sẽ được Kế Toán Đại Tín Bình Dương giải đáp cụ thể ngay tại bài viết sau đây.


  cac loai co phan

  Cổ phần chính là đơn vị nhỏ nhất được chia ra từ vốn điều lệ. Theo Luật doanh nghiệp 2020 thì cổ phần gồm 2 loại chính là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi và trong cổ phần ưu đãi sẽ bao gồm nhiều loại cổ phần khác theo quy định tại điều lệ công ty và quy định của pháp luật. 

  Vậy bạn đã nắm rõ Các loại cổ phần trong công ty cổ phần và các đặc điểm nhận biết chưa? Nếu chưa hãy cùng Kế Toán Đại Tín Bình Dương tìm hiểu chi tiết ngay sau đây nhé!

  Cổ phần là gì 

  Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông.Theo Luật doanh nghiệp 2020 cổ phần là đơn vị biểu hiện quyền sở hữu tài sản trong công ty căn cứ pháp lý xác định cá nhân, tổ chức nắm quyền và nghĩa vụ đối với doanh nghiệp dù có tham gia thành lập doanh nghiệp hay không. Mệnh giá của cổ phần sẽ do công ty quyết định và ghi vào cổ phiếu.

  Theo Khoản 1, 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020, thì cổ phần bao gồm 2 loại là Cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Cổ phần phổ thông là loại cổ phần bắt buộc của mỗi công ty cổ phần còn cổ phần ưu đãi có thể không có. Trong cổ phần ưu đãi sẽ bao gồm:

  • Cổ phần ưu đãi cổ tức;
  • Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
  • Cổ phần ưu đãi biểu quyết;
  • Cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán.

  Đặc điểm cổ phần phổ thông


  co phan pho thong

  1. Khái niệm: Theo Điều 114, 115 Luật doanh nghiệp 2020, cổ phần phổ thông là cổ phần bắt buộc của công ty cổ phần được phân chia dựa trên vốn điều lệ.
  1. Chủ sở hữu: Người sở hữu cổ phần phổ thông
  1. Tính chuyển đổi: Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi.
  1. Chuyển nhượng: Có thể tự do chuyển nhượng cho người khác trừ các trường hợp đặc biệt theo khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020, 
  1. Quyền biểu quyết: Theo Điều lệ của doanh nghiệp và pháp luật quy định
  • Nhận cổ tức với mức theo quy định của đại hội đồng cổ đông;
  • Có quyền yêu cầu chỉnh sửa thông tin không chính xác của mình;
  • Được ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần;
  • Được xem xét, tra cứu, trích lục thông tin danh sách cổ đông có quyền biểu quyết;
  • Được nhận một phần tài sản theo quy định trong trường hợp công ty giải thể, phá sản;
  • Được xem xét, tra cứu, trích lục, sao chụp điều lệ công ty, biên bản họp đại hội đồng cổ đông, nghị quyết đại hội đồng cổ đông;
  • Cổ đông phổ thông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết theo đúng quy định.

  Đặc điểm cổ phần ưu đãi cổ tức

  1. Khái niệm: Theo Điều 117 Luật doanh nghiệp 2020, Cổ phần ưu đãi cổ tức chính là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với cổ phần phổ thông hay mức ổn định hằng năm.
  1. Chủ sở hữu: Sẽ do điều lệ công ty quy định và đại hội đồng cổ đông quyết định.
  1. Tính chuyển đổi: Có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông
  1. Chuyển nhượng: Được quyền tự do chuyển nhượng.
  1. Quyền biểu quyết: Theo quy định tại khoản 6 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp 2020
  • Nhận cổ tức theo luật định và các quyền tương tự trừ trường hợp theo pháp luật quy định;
   Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty trong trường hợp sau khi công ty thanh toán hết các khoản nợ, giải thể;
  • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp đại hội đồng cổ đông hoặc đề cử người vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát, trừ trường hợp theo luật định.

  Đặc điểm cổ phần ưu đãi hoàn lại  co phan hoan lai

  1. Khái niệm: Theo Điều 118 Luật doanh nghiệp 2020, Cổ phần ưu đãi hoàn  lại là cổ phần được công ty hoàn vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hay điều kiện được ghi tại cổ phiếu ưu đãi hoàn lại và điều lệ công ty.
  1. Chủ sở hữu: Sẽ do điều lệ công ty quy định và đại hội đồng cổ đông quyết định.
  1. Tính chuyển đổi: Có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
  1. Chuyển nhượng:  Được quyền tự do chuyển nhượng.
  1. Quyền biểu quyết: Theo quy định tại Khoản 5 Điều 114 và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020
  • Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty trong trường hợp sau khi công ty thanh toán hết các khoản nợ, giải thể hoặc phá sản; |
    
  • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp đại hội đồng cổ đông hoặc đề cử người vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát, trừ trường hợp theo luật định. Các quyền khác tương tự cổ đông phổ thông, trừ trường hợp theo luật định;

  Đặc điểm cổ phần ưu đãi biểu quyết

  1. Khái niệm: Theo Điều 116 Luật doanh nghiệp 2020, Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần phổ thông có nhiều hơn phiếu biểu quyết so với cổ phần phổ thông khác, số phiếu biểu quyết sẽ do điều lệ công ty quy định.
  1. Chủ sở hữu: Tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết.
  1. Tính chuyển đổi: Có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
  1. Chuyển nhượng: Không được quyền chuyển nhượng trừ trường hợp chuyển nhượng theo bản án và quyết định của Tòa án.
  1. Quyền biểu quyết: Thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
  • Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo luật định và các quyền khác tương tự như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp theo luật định. 

  >>> ĐÓN XEM:

  Vậy là Kế Toán Đại Tín Bình Dương đã giới thiệu chi tiết về Các loại cổ phần trong công ty cổ phần cùng đặc điểm nhận biết qua bài viết phía trên hy vọng sẽ hữu ích với bạn. Và đừng quên liên hệ ngay cho chúng tôi khi có nhu cầu thành lập doanh nghiệp đặc biệt là công ty cổ phần để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất nhé!

  Zalo
  Hotline