Các Loại Hóa Đơn Trong Doanh Nghiệp Mới Nhất Hiện Nay

Kế Toán Đại Tín Bình Dương

- 8h AM - 5h PM

- Thứ 2 đến thứ 7

 

Hotline hỗ trợ
02747300301 - 0908545578

Các Loại Hóa Đơn Trong Doanh Nghiệp Mới Nhất Hiện Nay

Ngày đăng: 15/12/2022

  Khi thực hiện kê khai kế toán thường gặp các vấn đề hóa đơn, mỗi loại hóa đơn khác nhau sẽ mang những đặc điểm, tính chất khác nhau. Vậy hãy cùng Kế Toán Đại Tín Bình Dương tìm hiểu chi tiết Các loại hóa đơn ngay tại bài viết sau đây nhé!


  cac loai hoa don

  Hóa đơn là những chứng từ do người bán lập nhằm ghi nhận thông tin giao dịch trong quá trình kinh doanh sản xuất. Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định các loại hóa đơn thường sử dụng trong doanh nghiệp như hóa đơn đỏ, hóa đơn bán hàng,... với các đặc điểm khác nhau.

  Để thực hiện tốt quá trình kê khai kế toán, kiểm soát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp bạn cần nắm rõ đặc tính các loại hóa đơn khác nhau. Hôm nay, Kế Toán Đại Tín Bình Dương sẽ giải đáp cụ thể ngay tại bài viết sau đây. Đón xem ngay nhé!

  Hóa đơn là gì?

  Theo Điều 3 Nghị định 51/2010/NĐ-CP, “Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật”.  Khi lập hóa đơn cần ghi đầy đủ nội dung của hóa đơn theo quy định khi bán hàng hóa, dịch vụ đảm bảo đầy đủ hình thức và nội dung. 

  “Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã
  được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn. Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được in, khởi tạo theo quy định tại Nghị định này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.”

  Theo quy định pháp luật, hóa đơn sẽ bao gồm:

  • Thông tin nhà cung cấp như tên, địa chỉ, mã số thuế
  • Thông tin khách hàng như tên, địa chỉ, mã số thuế
  • Thời gian xuất hóa đơn 
  • Thông tin in sẵn trên hóa đơn như số hóa đơn, ký hiệu
  • Nội dung xuất hóa đơn như số lượng, đơn giá dịch vụ, thuế suất
  • Dấu mộc
  • Nhận dạng hóa đơn

  Tất cả nội dung trên hóa đơn phải cùng một mặt giấy. Thông tin trên hóa đơn tuyệt đối không được lùi ngày, khi xuất hóa đơn sai ngày cần lập tức thu hồi và thay thế. Với hóa đơn sai tên đơn vị, mã số thuế bắt buộc thu hồi, sai những thông tin khác có thể thống nhất 2 bên để điều chỉnh.

  Các loại hóa đơn

  Cùng Kế Toán Đại Tín Bình Dương tìm hiểu các loại hóa đơn trên thị trường ngày nay nhé

  Hóa đơn giá trị gia tăng

  Theo Khoản 1 điều 2 Thông tư 39/2014/TT- BTC, “Hóa đơn giá trị gia tăng (hay còn gọi là hóa đơn VAT, hóa đơn đỏ) là hóa đơn chính thức do Bộ Tài chính Việt Nam ban hành áp dụng cho các tổ chức cá nhân kê khai và tính thuế theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ mua bán, vận tải nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài”.

  Hóa đơn bán hàng

  Theo Điểm b khoản 2 điều 2 Thông tư 39/2014/TT-BCT, “Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

  Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

  Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

  Các loại hóa đơn khác

  Ngoài 2 loại hóa đơn phổ biến thị có một số loại hóa đơn khác đặc thù riêng theo ngành. Theo Điểm c, d khoản 2 điều 2 Thông tư 39/2014/TT- BCT đề cập “Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…

  Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.”

  Hình thức hóa đơn


  hinh thuc hoa don

  Có 3 loại hình thức hóa đơn trên thị trường là hóa đơn tự in, đặt in và hóa đơn điện tử, cụ thể như sau:

  Hóa đơn tự in

  Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định, đối tượng được tạo hóa đơn tự in bao gồm:

  • Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn kể từ khi có mã số thuế
  • Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/6/2014 có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng.

  Và tổ chức được tạo hóa đơn tự in sử dụng chương trình tự in hóa đơn từ các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác phải tuân theo 02 nguyên tắc sau:

  • Việc đánh số thứ tự trên hóa đơn được thực hiện tự động. Mỗi liên của một số hóa đơn chỉ được in ra một lần, nếu in ra từ lần thứ 02 trở đi phải thể hiện là bản sao.
  • Phần mềm ứng dụng để in hóa đơn phải đảm bảo yêu cầu về bảo mật bằng việc phân quyền cho người sử dụng, người không được phân quyền sử dụng không được can thiệp làm thay đổi dữ liệu trên ứng dụng.

  Hóa đơn đặt in

  Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, hộ, cá nhân.

  Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in bao gồm:

  • Tổ chức kinh doanh mới thành lập thuộc đối tượng được tự in hóa đơn nếu không sử dụng hóa đơn tự in thì được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
    
  • Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp không thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  Theo Điều 8 Thông tư 39/2014/TT-BTC, quy định:

  • Hóa đơn đặt in được in ra dưới dạng mẫu in sẵn có nội dung quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này. Riêng hóa đơn do các Cục Thuế đặt in phải có tên Cục Thuế ở góc trên bên trái của tờ hóa đơn.
  • Tổ chức, cá nhân kinh doanh có mã số thuế được đặt in hóa đơn để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ.
  • Cục Thuế đặt in hóa đơn để bán, cấp cho các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.
  • Tất cả các đơn vị trực thuộc Cục Thuế bán, cấp cùng một loại hóa đơn do Cục Thuế phát hành.

  Hóa đơn điện tử 

  Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định, “Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định tại Nghị định này bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế."

  Đối tượng được tạo hóa đơn điện tử:

  Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế.

  • Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật, chữ ký số dùng để ký hóa đơn điện tử cũng có thể dùng để ký các giao dịch khác với cơ quan thuế và bảo hiểm.
  • Có hệ thống hạ tầng: địa điểm, các đường truyền tải thông tin , mạng thông tin, thiết bị truyền tin như máy tính, thiết bị điện tử khác,...đáp ứng yêu cầu  kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử.

  Theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 quy định: 

  “Từ ngày 1/1/2019, sẽ áp dụng đối với 30% các tổ chức, doanh nghiệp còn lại. Mục tiêu là đến đầu năm 2020, sẽ có 80% các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế. Đồng thời, từ thời điểm này cũng bắt đầu triển khai Hóa đơn điện tử cho các hộ kinh doanh có doanh thu/năm từ 3 tỷ đồng trở lên.

  Đây là lộ trình được Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đề xuất trong đề nghị xây dựng nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa.”
   

  KHÔNG THỂ BỎ QUA:


  Sau khi đã tham khảo tất cả thông tin về Các loại hóa đơn trong bài viết phía trên hy vọng bạn sẽ dễ dàng phân biệt và hoàn thành kê khai kế toán theo Cục Thuế tại địa phương một cách chính xác. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì hay có cần hỗ trợ pháp lý thì hãy liên hệ ngay cho Kế Toán Đại Tín Bình Dương qua hotline 0908545578 để được hỗ trợ tốt nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức với đội ngũ chuyên viên kinh nghiệm lâu năm.

  Zalo
  Hotline